ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αναφορικά με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας icon

Αναφορικά με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Ταξινόμηση ευρεσιτεχνιών

Διεθνής ταξινόμηση IPC

H διεθνής ταξινόμηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (IPC) είναι το διεθνές σύστημα ταξινόμησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τελεί υπό την διαχείριση του Παγκοσμίου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Το εν λόγω σύστημα παρέχει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα ταξινόμησης των εφευρέσεων σε σχέση με το τί μπορεί να κατοχυρωθεί ως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Σύστημα Ταξινόμησης CPC

Το σύστημα Ταξινόμησης Cooperative Patent Classification (CPC) αναπτύχθηκε από κοινού από το ΕΡΟ και το USPTO, με στόχο να παρέχει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα ταξινόμησης των εφευρέσεων σε σχέση με το τί μπορεί να κατοχυρωθεί ως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

go to top