ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αναφορικά με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας icon

Αναφορικά με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Οφέλη από την προστασία της εφεύρεσης σας

Με την χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αποκτάτε αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης της εφεύρεσής σας και μπορείτε, υπό προϋποθέσεις, να αντιταχθείτε στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση της από τρίτους.

Επιπρόσθετα, τα δικαιώματα επί ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας συνιστούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας και ενδέχεται να πωληθούν ή τύχουν άλλης εμπορικής εκμετάλλευσης έναντι χρηματικής αμοιβής.

Μπορείτε να προστατεύσετε στην Κυπριακή Δημοκρατία την εφεύρεσή σας με την κατάθεση σχετικής αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η προστασία που παρέχεται από τον νόμο διαρκεί για μία μέγιστη περίοδο 20 ετών (η οποία σε περίπτωση φαρμακευτικών ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να επεκταθεί μέχρι και 25 έτη και στην περίπτωση των παιδιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων μέχρι 25 έτη και 6 μήνες).

go to top