ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για φαρμακευτικά / φυτοπροστατευικτικά προϊόντα

Πριν την Καταχώριση

Το Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για φαρμακευτικά / φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΣΠΠΦ) συνιστά μορφή διανοητικής ιδιοκτησίας με την οποία ο δικαιούχος μπορεί να εξασφαλίσει επέκταση της προστασίας που του παρέχει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που αφορά σε ενεργές δραστικές ουσίες που περιέχονται σε φαρμακευτικά ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Σκοπός του ΣΠΠΦ είναι να αποζημιώσει τον δικαιούχο ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας το οποίο προστατεύει δραστικές ουσίες φαρμάκων ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων από την καθυστέρηση που προκύπτει από την ημερομηνία κατάθεσης του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας μέχρι την ημερομηνία λήψης της αναγκαίας άδειας κυκλοφορίας στην αγορά της δραστικής ουσίας, κυρίως λόγω των μακρόχρονων κλινικών δοκιμών που υπόκεινται τα εν λόγω προϊόντα πριν την κυκλοφορία τους στην αγορά.

Για την εξασφάλιση ΣΠΠΦ πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • το προϊόν προστατεύεται στην Κυπριακή Δημοκρατία με διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε ισχύ ∙
  • έχει εξασφαλιστεί σχετική πρώτη άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος στην κυπριακή αγορά ή στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ∙
  • το προϊόν δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο πιστοποιητικού.

Η αίτηση για χορήγηση ΣΠΠΦ υποβάλλεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης είτε της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος, είτε του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οποίο είναι το τελευταίο.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top