ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για φαρμακευτικά / φυτοπροστατευικτικά προϊόντα

Μετά τη Χορήγηση

Διάρκεια προστασίας

Με την εξασφάλιση του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φαρμακευτικά και φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η περίοδος προστασίας της εφεύρεσης του προϊόντος επεκτείνεται μετά την εικοσαετή (20) προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μέχρι και πέντε (5) έτη επιπρόσθετα.

Παιδιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα

Στην περίπτωση που το φαρμακευτικό προϊόν υποβληθεί σε παιδιατρική έρευνα, η περίοδος προστασίας του μπορεί να παραταθεί μέχρι και ακόμη έξι (6) μήνες από τη λήξη της περιόδου των εικοσιπέντε (25) ετών, υποβάλλοντας επιστολή διά χειρός/ταχυδρομείου και καταβάλλοντας το τέλος των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top