ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Χορήγηση Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Μετά τη Χορήγηση

Νοουμένου ότι η εφεύρεσή σας πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για προστασία και καταβάλλονται εγκαίρως τα ετήσια τέλη ανανέωσης, η χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και η εγγραφή στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, σας παρέχει προστασία για είκοσι (20) έτη ή μέχρι και είκοσι πέντε 25 έτη σε περίπτωση χορήγησης Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για τα Φάρμακα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή μέχρι και εικοσιπέντε (25) έτη και έξι (6) μήνες στην περίπτωση παιδιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Μη έγκαιρη ανανέωση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σας οδηγεί σε ακύρωση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, και σε τέτοια περίπτωση χάνονται τα δικαιώματα προστασίας που σας παρέχει ο νόμος.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top