ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικύρωση Κατάθεσης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Καταχώριση αίτησης για χορήγηση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Η αίτηση για χορήγηση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας μπορεί να υποβληθεί απευθείας στο Ευρωπαϊκό Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) ή μέσω του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Με μία ενιαία αίτηση, στην αγγλική, γερμανική ή γαλλική γλώσσα, η οποία υπόκειται σε εξέταση από το Ευρωπαϊκό Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, χορηγούνται ξεχωριστά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για κάθε μία από τις χώρες οι οποίες έχουν επιλεγεί στην αίτησή.

Η προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε κάθε μία από τις χώρες που έχουν επιλεγεί προϋποθέτει την επικύρωση του από το εθνικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Συνεπώς, όπου εφαρμόζεται, θα πρέπει να κατατεθεί μετάφραση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος στην εθνική γλώσσα και να καταβληθούν τα ανάλογα τέλη.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να καταθέσετε την αίτηση για χορήγηση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με την κατάθεση των αναγκαίων εντύπων και τελών, ο Κλάδος χορηγεί σχετικό αριθμό ευρωπαϊκής αίτησης και αποστέλλει την αίτηση και τα τέλη στο EPO το οποίο είναι και υπεύθυνο για την ουσιαστική εξέταση της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για χορήγηση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του EPO.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top