ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επιθυμείτε να προστατεύσετε την εφεύρεσή σας στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε χώρες της Ευρώπης ή και σε διεθνή επίπεδο; Εδώ θα βρείτε, βήμα προς βήμα, οδηγό αναφορικά με τη διαδικασία κατοχύρωσης εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, επικύρωσης ι κατάθεσης στην Κύπρο Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, , εξασφάλιση προκαταρκτικής προστασίας αξιώσεων, εξασφάλισης συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας φαρμακευτικών ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και κατοχύρωση διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Ακολουθείστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να προβείτε στην καταχώριση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας:

Ακολουθείστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να εξασφαλίσετε την επικύρωση κατάθεσης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας:

Ακολουθείστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να εξασφαλίσετε το Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για φαρμακευτικά / φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΣΠΠΦ) στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας:

Ακολουθείστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να εξασφαλίσετε την προκαταρκτική προστασία αξιώσεων του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σας στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας:

Ακολουθείστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να εξασφαλίσετε την κατοχύρωση της προστασίας της εφεύρεσης, σε περίπου εκατό πενήντα (150) χώρες, με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας:

go to top