ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Διαχείριση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Έχετε προβεί στην κατάθεση αίτησης για χορήγηση ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, ή έχετε εξασφαλίσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία; Μάθετε πως μπορείτε να τηρείτε επικαιροποιημένο το μητρώο σας, και να διατηρήσετε το δικαίωμα προστασίας.

Τερματισμός & Επαναφορά  Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Η προστασία ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για τα φάρμακα, μπορεί να παύσει πριν τη μέγιστη προβλεπόμενη λήξη της περιόδου προστασίας, είτε λόγω μη έγκαιρης καταβολής των τελών ανανέωσής, είτε λόγω εγκατάλειψης του δικαιώματος, ή λόγω ακύρωσης του δικαιώματος από το Δικαστήριο.

go to top