ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αναφορικά με το Βιομηχανικό Σχέδιο icon

Αναφορικά με το Βιομηχανικό Σχέδιο

Τι μπορεί να κατοχυρωθεί ως Βιομηχανικό Σχέδιο

Για να μπορεί να κατοχυρωθεί κάτι ως βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και, ειδικότερα να είναι νέο και μοναδικό.

Νέο

Ένα βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται νέο εάν δεν έχει γίνει γνωστό στο κοινό πριν την ημερομηνία καταθέσεως του ή σε περίπτωση που διεκδικείται ημερομηνία προτεραιότητας, πριν την ημερομηνία προτεραιότητας.

Μοναδικό

Ένα βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται μοναδικό, όταν το περίγραμμα, το σχήμα, η μορφή, τα χρώματα και η διακόσμηση εφαρμόζονται στο προϊόν με τρόπο ώστε η συνολική εντύπωση που προκαλεί σε έναν ενημερωμένο χρήστη διαφέρει από τη συνολική εντύπωση που του προκαλεί ένα προγενέστερο σχέδιο το οποίο έχει γίνει γνωστό στο κοινό.

Δημόσια τάξη ή χρηστά ήθη

Περαιτέρω, ένα βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα δεν πρέπει να αντιβαίνει στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη, ή σε σχέδια τα οποία σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα προϊόν ή σε σχέδια εξαρτημάτων ενός προϊόντος τα οποία ωστόσο δεν είναι ορατά κατά τη συνήθη χρήση του προϊόντος.

 

go to top