ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αναφορικά με το Βιομηχανικό Σχέδιο icon

Αναφορικά με το Βιομηχανικό Σχέδιο

Τι είναι το Βιομηχανικό Σχέδιο;

Το βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα είναι ο εξωτερικός σχεδιασμός ή η εμφάνιση του συνόλου ή μέρους ενός προϊόντος, που προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όπως για παράδειγμα:

  • το περίγραμμα,
  • το σχήμα,
  • τη μορφή,
  • τα χρώματα,
  • τη γραμμή,
  • την υφή,
  • τα υλικά του ίδιου του προϊόντος,
  • τη διακόσμησή του.

Σημειώνεται ότι δεν αποτελούν σχέδιο ή υπόδειγμα φυσικά προϊόντα, ιδέες, ήχοι, μουσική, αρώματα.

Η καταχώριση ενός βιομηχανικού σχεδίου συνιστά μορφή διανοητικής ιδιοκτησίας, ο κάτοχος της οποίας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, εκχωρήσει ή παραχωρήσει υπό μορφή άδειας εκμετάλλευσης.

Σημειώνεται επίσης, ότι ένα βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα δεν προστατεύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα προϊόν, ούτε και μπορεί να γίνει επίκλησή του για σκοπούς διαφοροποίησης της επιχείρησης από άλλες επιχειρήσεις. Εάν επιθυμείτε να προστατεύσετε τον τρόπο λειτουργίας ενός προϊόντος σας ή να προστατεύσετε το σχέδιο ή υπόδειγμα σας ως ένα διακριτικό σημείο της επιχείρησής σας ή των προϊόντων/υπηρεσιών σας, ενδέχεται να μπορείτε να το πράξετε μέσω άλλων μορφών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (πχ εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ). Για περαιτέρω πληροφόρηση μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

go to top