ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αναφορικά με το Βιομηχανικό Σχέδιο icon

Αναφορικά με το Βιομηχανικό Σχέδιο

Ταξινόμηση Λοκάρνο

Η ταξινόμηση Λοκάρνο είναι το διεθνές σύστημα ταξινόμησης βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Το εν λόγω σύστημα παρέχει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα ταξινόμησης των προϊόντων σε σχέση με το τί μπορεί να κατατεθεί ως ένα βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα.

Ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ακολουθεί το εν λόγω σύστημα ταξινόμησης και συμβουλεύουμε τους καταθέτες όπως κατά την ετοιμασία των αιτήσεων τους οι αναφορές σε προϊόντα να γίνονται με βάση τους όρους που αναφέρονται στην ταξινόμηση Λοκάρνο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες του EUIPO και του WIPO.go to top