ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αναφορικά με το Βιομηχανικό Σχέδιο icon

Αναφορικά με το Βιομηχανικό Σχέδιο

Οφέλη από την προστασία της εμφάνισης του προϊόντος σας

Με την κατάθεση του βιομηχανικού σας σχεδίου αποκτάτε αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης του σχεδίου και μπορείτε να αντιταχθείτε στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του από τρίτους.

Επιπρόσθετα, τα δικαιώματα επί ενός κατατεθειμένου βιομηχανικού σχεδίου συνιστούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας και ενδέχεται να πωληθούν ή τύχουν άλλης εμπορικής εκμετάλλευσης έναντι χρηματικής αμοιβής.

Μπορείτε να προστατεύσετε στην Κυπριακή Δημοκρατία το βιομηχανικό σας σχέδιο ή υπόδειγμα με την κατάθεση σχετικής αίτησης στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας . Η προστασία που παρέχεται από τον νόμο διαρκεί για μέγιστη περίοδο των εικοσιπέντε (25) ετών (νοουμένου ότι καταβάλλονται ανά πενταετία τα προβλεπόμενα από τον νόμο τέλη ανανέωσης).

go to top