ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Προστασία Βιομηχανικού Σχεδίου στο εξωτερικό icon

Προστασία Βιομηχανικού Σχεδίου στο εξωτερικό

Κοινοτικό Σχέδιο ή υπόδειγμα

Εάν επιθυμείτε να προστατεύσετε το βιομηχανικό σας σχέδιο ή υπόδειγμα σε ολόκληρη την επικράτεια του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εγγραφή του σχεδίου σας ως Κοινοτικό Σχέδιο ή υπόδειγμα.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα Κοινοτικά Σχέδια και τη διαδικασία εγγραφής αυτών, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Εθνικό Σχέδιο ή υπόδειγμα σε άλλες χώρες

Περαιτέρω, μπορείτε να προβείτε σε εγγραφή του σχεδίου σας ως εθνικό Βιομηχανικό Σχέδιο ή υπόδειγμα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή επικράτεια που προσφέρει τη δυνατότητα για τέτοια εγγραφή.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση ενδείκνυται όπως ενημερωθείτε πρώτα για το εθνικό δίκαιο και τις προϋποθέσεις εγγραφής και προστασίας που ισχύουν στις εν λόγω χώρες.

go to top