ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Καταχώριση Εθνικού Βιομηχανικού Σχεδίου

Πρίν την καταχώριση

Προτού προχωρήσετε στην καταχώριση του βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • το σχέδιο ή υπόδειγμα σας συνιστά «βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα», δηλαδή αφορά στη γενική εξωτερική εμφάνιση του προϊόντος σας ή μέρους αυτού και όχι π.χ. στον τρόπο λειτουργίας αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες για τις άλλες μορφές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα «Επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο δικαιώματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας»,
 • έχετε την κυριότητα του δικαιώματος προστασίας στο βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα. Σε γενικές γραμμές, το δικαίωμα προστασίας του σχεδίου ενδέχεται να ανήκει:
  • στον δημιουργό του σχεδίου ή υποδείγματος,
  • στον εργοδότη του δημιουργού όταν το σχέδιο ή υπόδειγμα έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εργοδότησής του,
  • στο πρόσωπο το οποίο παρήγγειλε το έργο από τον δημιουργό,
  • σε άλλο πρόσωπο στο οποίο ο δικαιούχος του σχεδίου ή υποδείγματος έχει ενδεχομένως εκχωρήσει γραπτώς τα δικαιώματά του ή στους κληρονόμους αυτού.

Το δικαίωμα προστασίας ενδέχεται να ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, και σε τέτοια περίπτωση η αίτηση για καταχώριση υποβάλλεται από κοινού.

 • το σχέδιο ή υπόδειγμα σας:
  • είναι νέο,
  • είναι μοναδικό,
  • δεν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη, ή σε σχέδια τα οποία σχετίζονται με τον τρόπο που λειτουργεί ένα προϊόν ή σε σχέδια εξαρτημάτων ενός προϊόντος τα οποία ωστόσο δεν είναι ορατά κατά τη συνήθη χρήση του προϊόντος,
 • ο καταθέτης της αίτησης καταχώρισης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος είναι:
  • φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι υπήκοος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στην ΕΕ, ή 
  • νομικό πρόσωπο το οποίο έχει πραγματική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. 
 • δεν έχετε προβεί στη δημοσιοποίηση του σχεδίου (π.χ. στη δημοσίευση ή παρουσίασή του στο κοινό) για περίοδο μεγαλύτερη των 12 μηνών πριν την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή της ημερομηνίας προτεραιότητας (όπου διεκδικείται),
 • το σχέδιο ή υπόδειγμα σας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων προβαίνοντας σε έρευνα τόσο στο διαδίκτυο ή σε διαθέσιμες βάσεις δεδομένων βιομηχανικών σχεδίων. 

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top