ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Καταχώριση Εθνικού Βιομηχανικού Σχεδίου

Μετά την Καταχώριση

Νοουμένου ότι το βιομηχανικό σας σχέδιο ή υπόδειγμα πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για προστασία, η καταχώριση του στο μητρώο βιομηχανικών σχεδίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σας παρέχει προστασία για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης σας, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μέχρι και τέσσερεις (4) επιπρόσθετες περιόδους πέντε (5) ετών (σύνολο 25 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης).

Μη έγκαιρη ανανέωση του σχεδίου ή υποδείγματος σας οδηγεί σε ακύρωση της καταχώρισης και σε τέτοια περίπτωση χάνονται τα δικαιώματα προστασίας που σας παρέχει ο νόμος.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top