ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Αλλαγή εξουσιοδοτημένου προσώπου

Ο δικαιούχος δύναται να αλλάξει το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για επιδόσεις εκ μέρους του και να ενημερώσει τον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Καταχώριση διορισμού ή αλλαγής του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Mπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για διορισμό ή αλλαγή εξουσιοδοτημένου προσώπου για επιδόσεις (έντυπο ΒΣΥ5) διά χειρός/ταχυδρομείου.
Σημειώνεται ότι, δεν επιβάλλονται οποιαδήποτε τέλη για την καταχώριση του εν λόγω εντύπου.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση του διορισμού ή αλλαγής στα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου προσώπου για επιδόσεις, και στην επικαιροποίηση του μητρώου των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top