ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μετά την κατάθεση ενός βιομηχανικού σχεδίου στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών, οφείλετε να τηρείτε επικαιροποιημένο το Μητρώο της κατάθεσης, κοινοποιώντας οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία της καθώς και να προβαίνετε στην ανανέωση της για να διατηρήσετε το δικαίωμα προστασίας.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις οδηγίες για να προβείτε στην ανανέωση βιομηχανικού σχεδίου.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις οδηγίες για να προβείτε στην τροποποίηση βιομηχανικού σχεδίου.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις οδηγίες για να προβείτε στην εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων βιομηχανικού σχεδίου.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις οδηγίες για να προβείτε στην εκχώρηση δικαιώματος χρήσης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις οδηγίες για να προβείτε στην αλλαγή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top