ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εγγραφή Βιομηχανικού Σχεδίου

Επιθυμείτε να προστατεύσετε το βιομηχανικό σας σχέδιο στην Κυπριακή Δημοκρατία; Εδώ θα βρείτε, βήμα προς βήμα, οδηγό αναφορικά με τη διαδικασία καταχώρισης, ενός βιομηχανικού σχεδίου.

 

Διαχείριση Βιομηχανικού Σχεδίου

Μετά την κατάθεση ενός βιομηχανικού σχεδίου στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών, οφείλετε να τηρείτε επικαιροποιημένο το Μητρώο, κοινοποιώντας οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία του καθώς και να προβαίνετε στην ανανέωση του για να διατηρήσετε το δικαίωμα προστασίας.

Τερματισμός Βιομηχανικού Σχεδίου

Η χρονική περίοδος προστασίας ενός καταχωρημένου βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος, μπορεί να τερματιστεί πριν τη λήξη της μέγιστης περιόδου προστασίας που ανέρχεται στα 25 έτη, είτε κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης Δικαστηρίου, είτε λόγω μη έγκαιρης καταβολής των προβλεπόμενων τελών ανανέωσής του.

go to top