ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Απόκτηση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτάται αυτόματα, κατά το χρόνο που αυτό εμφανίζεται με κάποια υλική μορφή, δηλαδή είτε έχει διατυπωθεί γραπτά, ηχογραφηθεί, καταγραφεί, εγγραφεί με οποιοδήποτε τρόπο με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και εφόσον το εν λόγω αντικείμενο είναι πρωτότυπο. Πρωτότυπο έργο θεωρείται το προσωπικό πνευματικό δημιούργημα και όχι αντιγραφή υφιστάμενου έργου ή προσχεδίου έργου.

Συνεπώς, η απόκτηση και η άσκηση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν προϋποθέτει την εγγραφή του σε κάποιο μητρώο, ούτε και την ανανέωση της προστασίας του.

Δικαιούχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι ο δημιουργός, ο εκδοχέας ή ο δικαιούχος αποκλειστικής άδειας των δικαιωμάτων.

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι πληροί τις προϋποθέσεις, παρέχει στον δικαιούχο το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου. Αντίστοιχο δικαίωμα εκμετάλλευσης παρέχεται προς τους δικαιούχους συγγενικού δικαιώματος.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα Κατανοώντας.

Για να διασφαλίσετε τη προστασία του δικαιώματος πνευματικής σας ιδιοκτησίας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Σύμβολο © στο σχετικό έργο σας, μαζί με το ονοματεπώνυμό σας και το χρόνο δημιουργίας του εν λόγω έργου.

Καλή πρακτική θα ήταν επίσης να τηρείτε μητρώο με τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή του νομικού εκπροσώπου σας, τους βασικούς όρους άδειας χρήσης του πνευματικού σας δικαιώματος, αναγνώρισης των ατόμων που συνέβαλαν στον έργο σας, καθώς και όλα τα έγγραφα, σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, που καταδεικνύουν πότε δημιουργήθηκε το έργο.

Τέλος, μπορείτε επίσης να εγγραφείτε σε κάποιο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτως ώστε να σας αντιπροσωπεύει και να συλλέγει εκ μέρους σας τα σχετικά δικαιώματα χρήσης του έργου σας.

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top