ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης

Οι Οργανισµοί Συλλογικής Διαχείρισης είναι εξουσιοδοτημένοι οργανισµοί οι οποίοι έχουν ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τους, τη διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωµάτων, εκ μέρους των δημιουργών και δικαιούχων, για το συλλογικό όφελος αυτών.

Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης πρέπει να ανήκουν στα µέλη τους ή να ελέγχονται από αυτά, ή/και να έχουν οργανωθεί σε µη κερδοσκοπική βάση.

Αρμόδια αρχή για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, που διέπει τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι η Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών ∆ικαιωμάτων. Η εν λόγω αρχή, μεταξύ άλλων, τηρεί μητρώο στο οποίο εγγράφονται όλοι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top