ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αρχική Σελίδα  /  Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας  /  Πνευματικό Δικαίωμα  /  Κύκλος Ζωής   /  Διαχείριση Πνευματικού Δικαιώματος  /  Οδηγός   /  Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
Οδηγός  icon

Οδηγός

Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

Η διάρκεια προστασίας του κάθε έργου που προστατεύεται από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας συνοψίζεται ως ακολούθως:

Είδος Έργου Λήξη Προστασίας
 Επιστημονικά έργα, φιλολογικά έργα (συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών), μουσικά έργα, καλλιτεχνικά έργα (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών), πρωτότυπες βάσεις δεδομένων. Εβδομήντα (70) έτη από το θάνατο του δημιουργού ή του τελευταίου εκ των συνδημιουργών. Σε περίπτωση μουσικής σύνθεσης εβδομήντα (70) έτη από το θάνατο του τελευταίου εκ του στιχουργού και συνθέτη.
 Ταινίες Εβδομήντα (70)έτη από το θάνατο του τελευταίου μεταξύ των ακόλουθων προσώπων (ανεξαρτήτως του αν είναι συνδημιουργοί):
  1. παραγωγού
  2. κυρίου σκηνοθέτη
  3. σεναριογράφου
  4. συγγραφέα των διαλόγων
  5. συνθέτη της μουσικής
 Ηχογραφήσεις Πενήντα (50) έτη μετά την πραγματοποίηση της υλικής ενσωμάτωσης.
Εάν η ηχογράφηση έχει δημοσιευθεί νόμιμα κατά την περίοδο αυτή, εβδομήντα (70) έτη από την ημερομηνία της πρώτης νόμιμης δημοσίευσης.
 Εκπομπές Πενήντα (50) έτη από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκπομπής, η μετάδοση της οποίας μπορεί να είναι είτε ενσύρματη είτε ασύρματη.
 Δημοσίευση αδημοσίευτων έργων Εικοσιπέντε (25) έτη από τη στιγμή που το έργο δημοσιεύτηκε ή παρουσιάστηκε νόμιμα στο κοινό για πρώτη φορά.
Μη πρωτότυπες βάσεις δεδομένων

Δεκαπέντε (15) έτη από την περάτωση της κατασκευής βάσης δεδομένων.

Αν η βάση δεδομένων τέθηκε στη διάθεση του κοινού πριν από την λήξη των δεκαπέντε (15) ετών, η διάρκεια προστασίας υπολογίζεται από την ημερομηνία της εν λόγω πρώτης διάθεσης στο κοινό.

Οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση του περιεχομένου μίας βάσης δεδομένων που έχει ως αποτέλεσμα μια νέα ουσιώδη επένδυση, παρέχει στη τροποποιημένη βάση δεδομένων δικαίωμα ίδιας διάρκειας προστασίας.

 Ερμηνείες, εκτελέσεις Πενήντα (50) έτη από την ημερομηνία της ερμηνείας ή εκτέλεσης.
Αν εντός των προαναφερόμενων πενήντα (50) ετών γίνει νόμιμη δημοσίευση ή παρουσίαση στο κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης, τα δικαιώματα αποσβένονται πενήντα (50) έτη από την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή παρουσίασης στο κοινό.

 Τι συνεπάγεται το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας για το δικαιούχο;

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top