ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Πέρα από τα βασικά icon

Πέρα από τα βασικά

Ραδιοτηλεοπτικές και καλωδιακές μεταδόσεις

Η ραδιοτηλεοπτική μετάδοση αφορά στην υλική ενσωμάτωση μιας εκπομπής, η οποία μπορεί να είναι είτε ενσύρματη είτε ασύρματη, όπως για παράδειγμα τη καλωδιακή ή δορυφορική αναμετάδοση.

Η καλωδιακή αναμετάδοση εκπομπών γίνεται βάσει ατομικών ή συλλογικών συμβάσεων μεταξύ, αφενός, των δημιουργών της εκπομπής και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων και αφετέρου, των επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεως καλωδιακών δικτύων.

Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί εκποµπής συνίσταται στο αποκλειστικό δικαίωµα:

  • εγγραφής ή αναπαραγωγής και αναµεταδόσεως ολόκληρης ή ουσιαστικού µέρους αυτής ∙
  • μετάδοσης ή αναμετάδοσης της προς το κοινό σε χώρο όπου η είσοδος επιτρέπεται έναντι πληρωµής εισητηρίου ∙
  • της υλικής ενσωµατώσεως της εκποµπής ∙
  • της εκμισθώσεως και δανεισμού των υλικών ενσωματώσεων της εκπομπής ∙
  • της διανομής των υλικών ενσωματώσεων της εκπομπής ∙
  • της λήψεως φωτογραφιών από την εκπομπή.
go to top