ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αρχική Σελίδα  /  Κύκλος Ζωής Διανοητικής Ιδιοκτησίας  /  Τερματισμός Δικαιώματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Τερματισμός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Η προστασία ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για τα φάρμακα, μπορεί να παύσει πριν τη μέγιστη προβλεπόμενη λήξη της περιόδου προστασίας, είτε λόγω μη έγκαιρης καταβολής των τελών ανανέωσής, είτε λόγω εγκατάλειψης του δικαιώματος, ή λόγω ακύρωσης του δικαιώματος από το Δικαστήριο.

Τερματισμός Εμπορικού Σήματος

Η προστασία ενός εμπορικού σήματος, μπορεί να τερματιστεί είτε λόγω μη έγκαιρης ανανέωσής του, είτε λόγω ακύρωσης της εγγραφής από τον Έφορο Εταιρειών ή το Δικαστήριο.

Τερματισμός Βιομηχανικού Σχεδίου

Η χρονική περίοδος προστασίας ενός καταχωρημένου βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος, μπορεί να τερματιστεί πριν τη λήξη της μέγιστης περιόδου προστασίας που ανέρχεται στα 25 έτη, είτε κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης Δικαστηρίου, είτε λόγω μη έγκαιρης καταβολής των προβλεπόμενων τελών ανανέωσής του.

go to top