ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Φυσικό Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Εναλλακτικά της ηλεκτρονικής έρευνας, μπορείτε να προβείτε σε έρευνα στα χορηγημένα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και μεταφράσεις ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το οποίο τηρείται στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας καταβάλλοντας το τέλος έρευνας των πέντε ευρώ (€5) ανά δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

go to top