ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Έρευνα για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας icon

Έρευνα για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Μπορείτε να διεξάγετε έρευνα σε προγενέστερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παγκοσμίως αξιοποιώντας τα ηλεκτρονικά εργαλεία έρευνας που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Παράλληλα, μπορείτε να κάνετε έρευνα στις διεθνείς καταχωρίσεις μέσω των δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή διεξαγωγής φυσικής έρευνας στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

Μπορείτε να προβείτε σε παγκόσμια έρευνα των δημοσιευμένων αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και χορηγημένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μέσω της βάσης δεδομένων Espacenet του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO).

Πλοήγηση στο Espacenet

Μπορείτε να προβείτε σε έρευνα στη παγκόσμια βάση δεδομένων καταχωρισμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μέσω της υπηρεσίας Patentscope του Παγκοσμίου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

 Πλοήγηση στο Patentscope

H επίσημη εφημερίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) είναι πηγή πληροφοριών του EPO διαθέσιμη ηλεκτρονικά.

 EPO Journal

Μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία αναφορικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας διαμέσου των δημοσιεύσεων του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην Επίσημη Εφημερίδα.

Επίσημη Εφημερίδα

Εναλλακτικά της ηλεκτρονικής έρευνας, μπορείτε να προβείτε σε έρευνα στα χορηγημένα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και μεταφράσεις ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το οποίο τηρείται στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας καταβάλλοντας το τέλος έρευνας των πέντε ευρώ (€5) ανά δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

go to top