ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αρχική Σελίδα  /  Κύκλος Ζωής Διανοητικής Ιδιοκτησίας  /  Έρευνα σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
Έρευνα για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Μπορείτε να διεξάγετε έρευνα σε προγενέστερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παγκοσμίως αξιοποιώντας τα ηλεκτρονικά εργαλεία έρευνας που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Παράλληλα, μπορείτε να κάνετε έρευνα στις διεθνείς καταχωρίσεις μέσω των δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή διεξαγωγής φυσικής έρευνας στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

Έρευνα για Εμπορικό Σήμα

Επιθυμείτε να κάνετε έρευνα σε προγενέστερα εμπορικά σήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στο εξωτερικό; Χρησιμοποιήστε τα ηλεκτρονικά εργαλεία έρευνας που προσφέρει το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) καθώς και το ηλεκτρονικό μητρώο των εθνικών εμπορικών σημάτων και τις δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έρευνα για Βιομηχανικό Σχέδιο

Χρησιμοποιήστε τα ηλεκτρονικά εργαλεία έρευνας που προσφέρει το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) καθώς και τις δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ούτως ώστε να διεξάγετε έρευνα σε προγενέστερα βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στο εξωτερικό.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top