ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας icon

Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας συνοψίζονται στις πιο κάτω:

Κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι η αρμόδια αρχή για την εγγραφή των εθνικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, εθνικών Εμπορικών Σημάτων, εθνικών Βιομηχανικών Σχεδίων και, την εγγραφή δια της επικύρωσης της μετάφρασης των Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Περαιτέρω, ο Κλάδος διαβιβάζει τις αιτήσεις των Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), για εγγραφή καθώς και των Διεθνών Εμπορικών Σημάτων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

Διατήρηση επικαιροποιημένου μητρώου Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Βιομηχανικών Σχεδίων

Ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας στοχεύοντας στη διασφάλιση της αξιόπιστης και επικαιροποιημένης πληροφόρησης, καταχωρεί αλλαγές στα στοιχεία των δικαιωμάτων Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Βιομηχανικών Σχεδίων και οποιεσδήποτε άλλες καταχωρίσεις που αφορούν στην τήρηση ενός επικαιροποιημένου μητρώου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Δημοσιοποίηση του μητρώου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικής έρευνας στα στοιχεία των εθνικών εμπορικών σημάτων. Παράλληλα, τα δεδομένα των εμπορικών σημάτων και των βιομηχανικών σχεδίων που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του Κλάδου διατίθενται στα εργαλεία έρευνας του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO), TMview και DesignView αντίστοιχα.

Παρακολούθηση και εναρμόνιση νομοθεσιών

Ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας εναρμονίζει και εκσυγχρονίζει τις νομοθεσίες των Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Βιομηχανικών Σχεδίων. Ο Κλάδος είναι επίσης υπεύθυνος για την παροχή πληροφόρησης και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά στην Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα.

Συμμετοχή στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς

Ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), και του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) καθώς επίσης και στα διάφορα προγράμματα συνεργασίας που εκπονούνται από τους εν λόγω οργανισμούς για τη διαχείριση και εφαρμογή διαφόρων νομικών και τεχνικών μέτρων αναφορικά με την προστασία και προώθηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

go to top