ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Αναφορικά με την ιστοσελίδα

Όροι χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Το μητρώο διανοητικής ιδιοκτησίας τηρείται από τον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ΤΕΕΔΙ. Η χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη προϋποθέτει τη συμφωνία και αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Το ΤΕΕΔΙ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρους τους όρους χρήσης, κατά οποιοδήποτε χρόνο. Αποτελεί ευθύνη του επισκέπτη να ελέγχει περιοδικά τους παρόντες όρους χρήσης για τυχόν τροποποιήσεις. Η χρήση της ιστοσελίδας, μετά από τη δημοσίευση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, συνεπάγεται την αποδοχή και συμφωνία των τροποποιημένων όρων χρήσης.

Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά συμβουλευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν, ούτε έχουν σκοπό να αποτελέσουν, νομική συμβουλή. Νομική συμβουλή μπορεί να δοθεί μόνο από δεόντως καταρτισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα δεν αποσκοπούν στο να αντικαταστήσουν νομικά κείμενα, ούτε συνιστούν νομική ερμηνεία.

Το ΤΕΕΔΙ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα να είναι επικαιροποιημένες, ακριβείς, σαφής και διαθέσιμες. Εντούτοις, ο Έφορος δεν εγγυάται, είτε ρητά είτε σιωπηρά, ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι ακριβείς ή επικαιροποιημένες. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του περιεχομένου οποιουδήποτε εγγράφου ή οποιωνδήποτε πληροφοριών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων καθορισμένου τύπου, τα τελευταία θα υπερισχύσουν.

Αντιγραφή ή Αναδημοσίευση Περιεχομένου

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, απεικονίσεων, και βίντεο ανήκουν ή παραχωρούνται δυνάμει άδειας χρήσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και άλλα συναφή δικαιώματα.

Ως εκ τούτου, κανένα μέρος του περιεχομένου της δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη, ρητή και γραπτή συγκατάθεση του Εφόρου Εταιρειών. Εάν επιθυμείτε να σάς παραχωρηθεί άδεια για χρήση υλικού της ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Λειτουργό:

Σωτηρούλα Τσώκου
Τηλέφωνο: 22404464
η-ταχ.: stsokou@drcor.mcit.gov.cy

Σύνδεση με την ιστοσελίδα του ΤΕΕΔΙ

Επιτρέπεται η σύνδεση και παραπομπή προς την ιστοσελίδα του ΤΕΕΔΙ από οποιεσδήποτε άλλες, ανεξάρτητες ιστοσελίδες.

Μετάβαση σε άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα του ΤΕΕΔΙ περιλαμβάνει συνδέσμους που παραπέμπουν τον επισκέπτη σε άλλες ανεξάρτητες ιστοσελίδες, τρίτων μερών. Οι εν λόγω ιστοσελίδες δεν υπόκεινται στον έλεγχο του ΤΕΕΔΙ και ως εκ τούτου το ΤΕΕΔΙ δεν ευθύνεται, ούτε υιοθετεί το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικού που περιέχονται σε αυτές.

Λογαριασμοί, Κωδικοί Πρόσβασης και Ασφάλεια

Κάποιες υπηρεσίες που παρέχονται είτε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, είτε μέσω άλλων κυβερνητικών ιστοσελίδων, απαιτούν τη δημιουργία λογαριασμού. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη η τήρηση της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των κωδικών πρόσβασής και/ή άλλων πληροφοριών που σχετίζονται με το λογαριασμό και τη διαδικτυακή δραστηριότητα μέσω του εν λόγω λογαριασμού.

Πολιτική Απορρήτου και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

Η Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται στη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και οι όροι της συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των όρων χρήσης μέσω της συγκεκριμένης αναφοράς. Για το κείμενο της Πολιτικής Απορρήτου, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

go to top