ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Εγχειρίδια

Κοινή Πρακτική 11 «Νέα είδη Σημάτων: Εξέταση Τυπικών Προϋποθέσεων και Λόγων Απαράδεκτου

Τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Δικτύου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της σύγκλισης των πρακτικών στον τομέα των σημάτων και των σχεδίων και υποδειγμάτων. Επί του παρόντος, έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με μια συμπληρωματική Κοινή Πρακτική για τα σήματα με σκοπό την παροχή καθοδήγησης όσον αφορά στην εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων και των λόγων απαραδέκτου ή/και ακυρότητας καθώς και στους νέους τρόπους αναπαράστασής νέων ειδών σημάτων, δηλαδή ηχητικών σημάτων, σημάτων κίνησης, οπτικοακουστικών και ολογραφικών σημάτων.

Η εν λόγω Κοινή Πρακτική δημοσιοποιείται μέσω της παρούσας Κοινής Ανακοίνωσης με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας προς όφελος τόσο των εξεταστών όσο και των χρηστών.

Η ημερομηνία εφαρμογής της Κοινής Πρακτικής για την Κύπρο ορίστηκε η 14/07/2021 για διαδικασίες που θα αρχίσουν μετά την ημερομηνία εφαρμογής.

go to top