ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Εγχειρίδια

Κοινή ανακοίνωση και πρακτική CP9 ''Διακριτικός χαρακτήρας των τρισδιάστατων σημάτων που περιέχουν λεκτικά και/ή εικονιστικά στοιχεία''

Τα γραφεία ΔΙ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων και Σχεδίων και Υποδειγμάτων συνεχίζουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος σύγκλισης. Έχουν πλέον συμφωνήσει επί μιας κοινής πρακτικής όσον αφορά τον διακριτικό χαρακτήρα των τρισδιάστατων σημάτων που περιέχουν λεκτικά ή/και εικονιστικά στοιχεία, όταν το σχήμα δεν έχει από μόνο του διακριτικό χαρακτήρα. Στόχος είναι να καθοριστεί ένα ελάχιστο όριο διακριτικού χαρακτήρα των τρισδιάστατων σημάτων, όταν το ίδιο το σχήμα στερείται διακριτικού χαρακτήρα.

Η εν λόγω κοινή πρακτική δημοσιοποιείται μέσω της παρούσας κοινής ανακοίνωσης με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας προς όφελος τόσο των εξεταστών όσο και των χρηστών.

 Αντικείμενο της κοινής πρακτικής είναι η αξιολόγηση του συνολικού εγγενούς διακριτικού χαρακτήρα των τρισδιάστατων σημάτων τα οποία συνίστανται σε στερούμενο διακριτικού
χαρακτήρα σχήμα των ίδιων των προϊόντων, της συσκευασίας ή των περιεκτών, καθώς και άλλων στοιχείων στα οποία εκτείνεται το τρισδιάστατο σήμα, στο πλαίσιο της εξέτασης των απόλυτων λόγων απαραδέκτου.

Προς το σκοπό αυτό, επισυνάπτεται πιο κάτω η κοινή  ανακοίνωση και πρακτική CP9 για τον διακριτικό χαρακτήρα των τρισδιάστατων σημάτων που περιέχουν λεκτικά και/ή εικονιστικά στοιχεία όταν το σχήμα αυτό καθαυτό στερείται διακριτικού χαρακτήρα.

 

go to top