ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Βασικότερα κριτήρια εξέτασης του εντύπου Π.14:

  • εντός 18 μηνών από την ημερομηνία διαγραφής,
  • σε ισχύ πληρεξούσιο έγγραφο (έντυπο Π.8),
  • κατάθεση των απαιτούμενων εντύπων ανανέωσης και ολοκλήρωσής τους (έντυπο Π.13),
  • ταυτόχρονη κατάθεση του έντυπο Π.15 και καταβολή των αντίστοιχων τελών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράληψης συμπλήρωσης/ υποβολής των πιο πάνω στοιχείων/εγγράφων, αποστέλλεται σχετική επιστολή για υποβολή των στοιχείων που υπολείπονται εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα Επαναφορά Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

go to top