ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Νέα

Ανανέωση εγγεγραμμένων εμπορικών σημάτων

(Α) Το Τμήμα θα προχωρά στην ανανέωση εγγεγραμμένων σημάτων των οποίων η περίοδος ισχύος έληξε πριν την εφαρμογή του νέου νόμου και για τα οποία καταχωρήθηκε αίτηση ανανέωσης πριν την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας βάση των προνοιών του Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου που ίσχυε πριν την τροποποίηση του.

(Β) Όσο αφορά εγγεγραμμένα σήματα των οποίων η περίοδος ισχύος έληξε μετά την εφαρμογή του νέου νόμου και δεν έχει καταχωρηθεί αίτηση ανανέωσης πριν την λήξη προστασίας τους, θα δημοσιεύονται ως απλήρωτα λόγω μη καταβολής του τέλους ανανέωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αν εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης δεν καταχωρηθεί αίτηση για ανανέωση με το Έντυπο 7 της νέας νομοθεσίας, θα διαγράφονται από το μητρώο Εμπορικών Σημάτων.

 

go to top