ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Πέρα από τα βασικά icon

Πέρα από τα βασικά

Οπτικοακουστικά έργα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεις δεδομένων

Τα οπτικοακουστικά έργα, όπως για παράδειγμα οι ταινίες, τα μουσικά έργα και οι ηχογραφήσεις, προστατεύονται ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παράλληλα με το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου στην Κυπριακή Δημοκρατία, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί επιστημονικού, φιλολογικού, μουσικού ή καλλιτεχνικού έργου (περιλαμβανομένων φωτογραφιών) και ταινιών, παρέχει στο δημιουργό το λεγόμενο «ηθικό δικαίωμα». Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα του δημιουργού, εφ’ όρου ζωής αυτού, να διεκδικεί την πατρότητα του έργου και να αντιτίθεται σε κάθε αλλοίωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση του έργου, οι οποίες θα έθιγαν την τιμή ή τη φήμη του.

Τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και το προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασμού τους, προστατεύονται ως φιλολογικά έργα υπό την προϋπόθεση ότι είναι προσωπικά πνευματικά δημιουργήματα του δημιουργού τους και όχι αντιγραφή κάποιου υπάρχοντος προγράμματος.

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή συνίσταται στο αποκλειστικό δικαίωμα στην Κυπριακή Δημοκρατία:

  • της οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του ολόκληρου ή μέρους του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, με κάθε μέσο και μορφή, συμπεριλαμβανομένου της αναπαραγωγής που απαιτείται για τη φόρτωση, την εμφάνιση στην οθόνη, την εκτέλεση, τη μεταβίβαση ή την αποθήκευση αυτού ∙
  • της μετάφρασης, προσαρμογής ή οποιασδήποτε άλλης μετατροπής του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων του ∙
  • της διανομής στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της εκμισθώσεως του πρωτότυπου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή των αντιγράφων του.

Ο δημιουργός βάσης δεδομένων, η οποία είναι πρωτότυπη, έχει αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσής της ως ακολούθως:

  • τη προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή, ολόκληρης ή μέρους αυτής, με κάθε μέσο και μορφή ∙
  • τη μετάφραση, προσαρμογή, και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της ∙
  • τη διανομή της ή αντιγράφων αυτής στο κοινό ∙
  • την ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της στο κοινό ∙
  • την αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων της οποιαδήποτε μετατροπής της.
go to top